FTI AB
 
 
KG/INV 2017
 
21,11 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
13,20 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
6,49 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,63 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
21,70 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

Entreprenörsinformation

Så här i inledningen av nya året kommer vi ut med lite generell information.

Ny it-plattform

FTI, som ju omfattas av de nya reglerna om Utökat beställaransvar, har tagit beslut om att ansluta sig till Behörighetskontroll Yrkestrafik (bky.se). BKY är en it-plattform där bl.a. Sveriges Åkeriföretag deltagit i framtagningen och den underlättar för transportkunder att leva upp till lagens villkor genom att löpande kontrollera att engagerade leverantörer har giltiga tillstånd. Eftersom ert företag är leverantör åt FTI vill på detta sätt informera om vårt beslut och vår kommande rutin. Observera att om ditt företag har underentreprenör så är du i lagens mening ansvarig för att kontrollera att dina underentreprenörer har giltiga tillstånd.

Ny organisation

Som vi tidigare informerat om har FTI genomfört en omorgansation. Syftet med omorganisationen är att öka på ambitionen med att förbättra den konsumentupplevda kvaliteten på våra ÅVS samtidigt som vi vill frigöra resurser för att arbeta med. Syftet är också att säkerställa att FTI får tillstånd (TIS) enligt de nya förordningarna. Omorganisationen innebar att vi slog samman de tidigare avdelningarna Planera och Leverera. Den nya avdelningen heter Insamling. Övriga grupper inklusive namn framgår av nedanstående organisationsschema

FTI AB

Med vänlig hälsning
FÖRPACKNINGS- OCH TIDNINGSINSAMLINGEN

 

UPPDATERING AV MJUKVARA FÖR TÖMNINGSHANDDATOR

Ny uppdaterad mjukvara för tömningshandator kommer inom den närmaste perioden implementeras. Den nya mjukvaran har sju olika kategorier att välja mellan, för att möjliggöra maximal kvalitet i inrapporteringen. För mera information kring handdatorn kontakta din kontaktperson på FTI.

 

INRAPPORTERING AV SÅ KLIMAT CALC

FTI vill också påminna insamlingsentreprenörerna att löpande rapportera i SÅ Klimat Calc: https://klimat.akeri.se/users/sign_in