FTI AB
 
 
KG/INV 2017
 
21,11 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
13,20 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
6,49 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,63 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
21,70 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

VI UPPHANDLAR VÅRA STÄDUPPDRAG

Gällande avtal för renhållningen av våra återvinningsstationer löper ut under hösten. Därför upphandlar vi nu dessa renhållningsavtal på nytt. FTI:s avtal för renhållningen av återvinningsstationerna löper ut under hösten i 83% av Sveriges kommuner. Därför upphandlar vi nu renhållningsavtalen. Upphandlingen genomförs i fri konkurrens med möjlighet för alla leverantörer att delta. Ni är välkomna att lämna anbud för de kommuner ni önskar. Anbudet ska vara oss tillhanda senast den 17 augusti 2018 klockan 16:00 Förfrågningsunderlaget och avtal ligger på vår hemsida: http://www.ftiab.se/upphandlingrenhallning

 

Nya samarbetsavtal gällande återvinningstationerna

FTI är nu klar med upphandlingen för insamling, transport och balning av förpackningsmaterial som samlas in vid landets alla återvinningsstationer. Upphandlingen som pågått sedan början av året är nu avslutad. FTI tackar alla anbudsgivare för gott samarbete. De som vill ha ytterligare information om den avslutade upphandlingen ombeds mejla till e-postadress: upphandling@ftiab.se

 

Insamlingsstatistiken 2017

Insamlingsstatistiken för 2017, dvs hur mycket förpackningar och tidningar som har lämnats till våra återvinningsstationer samt i FNI-systemet redovisas på vår hemsida 1:a mars 2018.