FTI AB
 
 
KG/INV 2017
 
21,11 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
13,20 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
6,49 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,63 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
21,70 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

NYA SAMARBETSAVTAL GÄLLANDE TRANSPORTER TILL OCH FRÅN MOTALA UPPHANDLAS

FTI söker samarbetspartners för transporter från balningsanläggningarna till Plastkretsens plastsorteringsanläggning i Motala, samt transporter från Motala till kunder inrikes och utrikes.

Upphandlingen genomförs i fri konkurrens med möjlighet för alla leverantörer med erfarenhet av att bedriva transportverksamhet att delta. Anbudet ska vara oss tillhanda senast den 18 november 2018 kl 16.00. Tilldelningsbeslut och avtalstecknande beräknas ske vid slutet av december 2018.

Avtalets driftstart är den 2019-03-01 och löper upp till tre år.

Anbudshandlingar och frågor

Alla underlag finns för nedladdning på https://www.ftiab.se/2633.html

Eventuella frågor om kommande uppdrag ska sändas in skriftligt senast den 2 november 2018 och skickas med e-post till Transport_upphandling@plastkretsen.se

 

UPPDATERING AV MJUKVARA FÖR TÖMNINGSHANDDATOR

Ny uppdaterad mjukvara för tömningshandator kommer inom den närmaste perioden implementeras. Den nya mjukvaran har sju olika kategorier att välja mellan, för att möjliggöra maximal kvalitet i inrapporteringen. För mera information kring handdatorn kontakta din kontaktperson på FTI.

 

INRAPPORTERING AV SÅ KLIMAT CALC

FTI vill också påminna insamlingsentreprenörerna att löpande rapportera i SÅ Klimat Calc: https://klimat.akeri.se/users/sign_in