FTI AB
 
 
KG/INV 2016
 
21,19 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
13,24 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
6,38 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,60 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
23,62 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

Pågående upphandling är nu i slutfasen

Under året har vi arbetat med att handla upp samarbetspartners för insamling, transport och balning av förpackningsmaterial eftersom innevarande avtal löper ut under hösten. Vi har kommit långt i processen men inte nått vår målsättning som var att vara klara med avtal före semestrarna.

Då semestrarna inletts har vår upphandlingsgrupp inte möjlighet att svara på frågor via telefon. De anbudsgivare som vill ställa frågor eller få information ombeds därför mejla till e-postadress: upphandling@ftiab.se