FTI AB
 
 
KG/INV 2016
 
21,19 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
13,24 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
6,38 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,60 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
23,62 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

Påminnelse om det nya FNI-avtalet

En påminnelse om att det nya uppdaterade FNI-avtalet som har skickats ut till er börjar gälla vid årsskiftet. Glöm inte att skriva på och skicka in till oss så att vi har det i god tid innan helgerna så att det inte blir några problem med era inleveranser i januari.

 

Nya samarbetsavtal

FTI är nu klar med upphandlingen för insamling, transport och balning av förpackningsmaterial som samlas in vid landets alla återvinningsstationer. Upphandlingen som pågått sedan början av året är nu avslutad. FTI tackar alla anbudsgivare för gott samarbete. De som vill ha ytterligare information om den avslutade upphandlingen ombeds mejla till e-postadress: upphandling@ftiab.se

 

Nytt förbättrat FNI-avtal

Ett nytt uppdaterat FNI-avtal har skickats ut till er FNI-entreprenörer. Ett avtal som är bättre anpassat till en återvinningsbransch i förändring och ett växande intresse för fastighetsnära insamling. Vår ambition är att via det nya avtalet ta till vara era önskemål om förändringar som underlättar vårt samarbete. Det nya avtalet ersätter innevarande avtal som upphör att gälla vid årsskiftet