FTI AB
 
 
KG/INV 2016
 
21,19 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
13,24 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
6,38 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,60 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
23,62 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

Pågående upphandling har gett många offerter

Just nu handlar vi upp samarbetspartners för insamling, transport och balning av förpackningsmaterial eftersom innevarande avtal löper ut under hösten. Glädjande nog har många anmält intresse till vår pågående upphandling. Vi bjuder nu successivt in anbudsgivare till förhandlingar där de kan ge en fördjupad presentation av sitt anbud. Vår målsättning är att vara klara med avtal före sommaren.

 

Ett ökande intresse för återvinning samt av regeringen höjda mål för återvinning redan från år 2020 gör att smarta transporter av förpackningsmaterial från insamlingsplats till återvinningsanläggning är en framtidsbransch för fler aktörer. Vi är, som en viktig del i miljöarbetet, ansluten till Q3 - Forum för hållbara transporter. Q3 – Forum är en förening vars mål är att förbättra arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid tunga vägtransporter

 

För att fokusera på att göra en seriös prövning av alla inkomna offerter har vår upphandlingsgrupp inte möjlighet att svara på frågor via telefon. Därför ombeds alla intresserade att mejla sina frågor till e-postadress: upphandling@ftiab.se