FTI AB
 
 
KG/INV 2019
 
22,10 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
14,60 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
7,90 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,70 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
16,00 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

FELANMÄLAN AV TÖMNINGSHANDDATOR

FTI har uppdaterat manualen ”felanmälan av tömningshanddator” som finns här på logistikportalen att ladda ned. Observera att när ni har gjort felanmälan av handdator i logistikportalen ska ni omgående sända in den trasiga handdatorn för reparation. Ni erhåller en ny handdator efter den gamla inkommit till Elektro Tech.

INRAPPORTERING AV INCIDENTER TILL FTI

FTI vill underlätta inrapportering av incidenter. Därför finns nu incidentformulär mall att ladda ned för att använda för rapportering till FTI. För mer information vänd dig till din kontaktperson på FTI.

BESTÄLLARANSVAR

FTI, som omfattas av de nya reglerna om Utökat beställaransvar, har tagit beslut om att ansluta sig till Behörighetskontroll Yrkestrafik (bky.se). BKY är en IT-plattform där bl.a. Sveriges Åkeriföretag deltagit i framtagningen och den underlättar för transportkunder att leva upp till lagens villkor genom att löpande kontrollera att engagerade leverantörer har giltiga tillstånd. Eftersom ert företag är leverantör åt FTI vill vi på detta sätt informera om vårt beslut och vår kommande rutin. Observera att om ditt företag har underentreprenör så är du i lagens mening ansvarig för att kontrollera att dina underentreprenörer har giltiga tillstånd.

INRAPPORTERING AV SÅ KLIMAT CALC

FTI vill också påminna samtliga entreprenörer om skyldigheten att löpande rapportera i SÅ Klimat Calc: https://klimat.akeri.se/users/sign_in