FTI AB
 
 
KG/INV 2018
 
21,83 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
13,89 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
7,51 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,64 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
18,71 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

UPPDATERING AV MJUKVARA FÖR TÖMNINGSHANDDATOR 2019-04-02

Ny uppdaterad mjukvara för tömningshanddator implementeras just nu. Den nya mjukvaran har sju olika kategorier att välja mellan, för att möjliggöra maximal kvalitet i inrapporteringen.

Riktlinjer för rapportering av fyllnadsgrad se nedan

‒ Tom – Synlig botten (Tömmaren ska inte tömma)
‒ 10–30 % - Mellan tom och under halvfull
‒ 30–50 % - Under halvfull
‒ 50–70 % - Över halvfull
‒ 70–90 % - Mellan nedre och övre inmatningsfack
‒ 90–100 % - Full Insamlingsbehållare
‒ >100 % - Full Insamlingsbehållare och material utanför

Diff. Beräknad och rapporterad vikt per rutt kommer nu att visas i fliken Incitament. FTI återkommer med datum för när funktionaliteten sätts i drift och påverkar incitamentet. För mera information kring handdatorn och rapporten kontakta din kontaktperson på FTI.

INRAPPORTERING AV INCIDENTER TILL FTI

FTI vill underlätta inrapportering av incidenter. Därför finns nu incidentformulär mall att ladda ned för att använda för rapportering till FTI. För mer information vänd dig till din kontaktperson på FTI.

BESTÄLLARANSVAR

FTI, som omfattas av de nya reglerna om Utökat beställaransvar, har tagit beslut om att ansluta sig till Behörighetskontroll Yrkestrafik (bky.se). BKY är en IT-plattform där bl.a. Sveriges Åkeriföretag deltagit i framtagningen och den underlättar för transportkunder att leva upp till lagens villkor genom att löpande kontrollera att engagerade leverantörer har giltiga tillstånd. Eftersom ert företag är leverantör åt FTI vill vi på detta sätt informera om vårt beslut och vår kommande rutin. Observera att om ditt företag har underentreprenör så är du i lagens mening ansvarig för att kontrollera att dina underentreprenörer har giltiga tillstånd.

INRAPPORTERING AV SÅ KLIMAT CALC

FTI vill också påminna samtliga entreprenörer om skyldigheten att löpande rapportera i SÅ Klimat Calc: https://klimat.akeri.se/users/sign_in