FTI AB
 
 
KG/INV 2020
 
22,60 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
16,90 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
8,70 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,80 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
13,60 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

Uppmaning SÅ Klimat Calc

FTI vill också påminna samtliga entreprenörer om skyldigheten att löpande rapportera i SÅ Klimat Calc: https://klimat.akeri.se/users/sign_in