FTI AB
 
 
KG/INV 2019
 
22,10 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
14,60 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
7,90 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,70 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
16,00 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

Kommande uppdateringar/förbättringar i Logistikportalen

Logistikportalens manualer är nu uppdaterade.

Incidentrapportering

FTI har uppdaterat Incidentrapporteringen för att underlätta för er entreprenörer som ska rapportera in incidenter som uppstår kopplat till FTI:s verksamhet – allt från städ, insamling & anläggning. Manual hur nya incidentrapporteringen finns att ladda ned under manualer. För frågor kring denna incidentrapportering kontakta din närmaste kontaktperson.

Kontakter

FTI uppdaterade i maj månad kontaktfliken i logistikportalen för modulerna Städ och Insamling. Entreprenörer med flera kommuner kan då välja olika kontakter i kommunerna. För utförligare information se de uppdaterade manualerna eller kontakta din kontaktperson.

Uppmaning SÅ Klimat Calc

FTI vill också påminna samtliga entreprenörer om skyldigheten att löpande rapportera i SÅ Klimat Calc: https://klimat.akeri.se/users/sign_in