FTI AB
 
 
KG/INV 2019
 
22,10 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
14,60 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
7,90 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,70 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
16,00 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

Kommande uppdateringar/förbättringar i Logistikportalen

FNI Modulen - ny funktion

Enklare att se eventuella differenser i er rapportering
Nu lanserar vi en ny funktion i logistikportalen som ger er möjlighet att i en och samma vy se om det finns differenser i er och anläggningens rapportering. När det finns differenser så finns det en risk att ni inte får FNI-ersättning för allt material ni samlat in. Syftet med den här funktionen är att ni snabbt och enkelt ska se vad det är som ni behöver åtgärda för att rapporteringen ska vara korrekt. Kanske har ni missat att registrera en eller flera avlämningar, kanske har ni missat att spara när ni registrerade. Ta det som en vana att stämma av på fliken ”Viktavstämning FNI-entreprenörer och anläggning” innan ni stänger månadens rapportering. Stängning av månaden är som alltid, 17.00 tre arbetsdagar in på efterföljande månad.

Förändrad och förbättrad Intresseanmälan
Vi har byggt om funktionen Intresseanmälan så att ni entreprenörer enklare ska kunna uppdatera vilka kommuner som ni vill ha förfrågningar gällande FNI-utbyggnad ifrån. Precis som tidigare får ni förfrågningar som görs i de kommuner där ni idag har registrerade FNI-hushåll men det blir nu betydligt enklare att koppla på fler kommuner, även där ni idag inte har någon FNI-verksamhet. En annan nyhet är att det är möjligt att ha olika mailadresser på funktion ”intresseanmälan” och till respektive mailadress koppla olika kommuner. Kika gärna in under kontaktfliken i logistikportalen och gå igenom hur ni har det registrerat idag. Är det rätt person som får förfrågningarna som görs och får ni dem i ”rätt kommuner”? Ni kan göra ändringarna själva direkt, eller maila oss på fni@ftiab.se så fixar vi det åt er.

Kontakter

Kontaktflikarna för insamling och städ kommer inom kort uppdaterats med en förbättrad layout och mera användarvänlig miljö.

Uppmaning SÅ Klimat Calc

FTI vill också påminna samtliga entreprenörer om skyldigheten att löpande rapportera i SÅ Klimat Calc: https://klimat.akeri.se/users/sign_in