FTI AB
 
 
KG/INV 2016
 
21,19 KG
FÖRPACKNINGAR
AV GLAS
 
13,24 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PAPPER
 
6,38 KG
FÖRPACKNINGAR
AV PLAST
 
1,60 KG
FÖRPACKNINGAR
AV METALL
 
23,62 KG
TIDNINGAR
 


LOGISTIKPORTAL
     
 
   
INLOGGNING
  Användarnamn  
   
  Lösenord  
   
         
 
     
 
     

 

Vi genomför nationell upphandling av logistikpartners

Våra avtal för tömning, transport och balning av pappers-, plast- och metallförpackningar löper ut hösten 2017. Vi genomför därför nu upphandling av samarbetspartners gällande dessa förpackningsmaterial. Anbudstiden pågår från 16 januari till sista tidpunkt för inlämning av anbud som är 17 februari klockan 16:00.

 

I de nya avtalen lägger vi fokus på att öka enkelhet och tydlighet, till exempel genom standardavtal för olika funktioner samt för hållbara transporter. Ambitionen är att stärka samarbetet för att bygga långsiktiga relationer där vi gemensamt följer upp, utvecklar och kontinuerligt förbättrar kvaliteten i återvinningskedjan, från återvinningsstation till balningsanläggning.

 

Intresserade företag beställer anbudsunderlaget genom att mejla till upphandling@ftiab.se . Frågor angående upphandlingen ska ställas skriftligt och kommer även besvaras skriftligt.